Інвазійні (інвазивні) види – алохтонні види із значною здатністю до експансії, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини й становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з автохтонними видами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель місцевих видів.
Інтродуковані (чужорідні) або алохтонні види – види живих організмів, що перебувають у складі неродинних їм угруповань, види за межами своїх природних ареалів. Частіше за все термін вживається для видів, що навмисно або випадково завезені на нове місце в результаті людської діяльності. Процес освоєння інтродукованого виду на новому місці називається інтродукцією. Часто інтродуковані види здатні істотно змінити екосистему регіону, і стають причиною значного скорочення або навіть вимирання окремих видів місцевої флори і фауни. ✅Текст читав Volodymyr O`Kropp.
✅Переклад, редагування, субтитрування, монтаж: Віталій Шевчук. ❕Підтримайте "Цікаву науку" на https://www.patreon.com/CikavaNauka
Facebook: https://www.facebook.com/CikavaNaukaStudio
© Оригінальне відео: https://www.youtube.com/watch?v=spTWwqVP_2s
© Канал TED-Ed: https://www.youtube.com/TEDEducation
© Lesson by Jennifer Klos, animation by Globizco.
© Музика у заставці: PATSYKI Z FRANEKA (з дозволу авторів).
#cikavanauka #ЦікаваНаука #WatchUA