Naked singularity або Гола сингулярність:  – гіпотетичне поняття загальної теорії відносності, що означає гравітаційну сингулярність без горизонту подій.

У класичній чорній дірі в сингулярності сила гравітації настільки велика, що світло не може покинути горизонт подій і, таким чином, об’єкти всередині горизонту подій, включаючи саму чорну діру, не можуть спостерігатися безпосередньо. Гола сингулярність, в разі її існування, навпаки, може спостерігатися ззовні.

Теоретичний доказ існування голих сингулярностей має велике значення, оскільки він означає, що, в принципі, спостереження стиснення об’єкта до нескінченної щільності можливе. Це сприяло б також вирішенню основних проблем загальної теорії відносності, оскільки загальна теорія відносності не може робити прогнози про майбутню еволюцію простору-часу поблизу сингулярності. Що стосується звичайних чорних дір, це не є проблемою, так як зовнішній спостерігач не може спостерігати простір-час всередині горизонту подій.

Деякі дослідження показують, що, якщо вірна теорія петлевої квантової гравітації, то голі сингулярності можуть існувати в природі при допущенні, що Принцип космічної цензури не виконується. Чисельні розрахунки та деякі інші аргументи також вказують на таку можливість.

До теперішнього часу голі сингулярності не виявлені.